Bits voorheen

mat van der heijden

Bits 22-03-19

In een interview hoorde ik van het verlangen van een schrijver naar het samenvallen van verleden, heden en toekomst. Alsof we ons continu in een onbestendige bubbel bevinden waarbij reflectie noch toekomstperspectief een rol spelen in onze keuzes. De keuzes van nu, wel te verstaan. Een wereld die voor altijd open en verrassend blijft.

Als kind fantaseerde ik over mijn toekomstige bestaan in het dorp waarin ik opgroeide. Als “buitenspeler” was ik in het nabije bos of op het speelveld aan de overzijde van ons huis helemaal in mijn element. Toch leek het mij ook fantastisch om in de jungle van Brazilië of onherbergzame prairie van West-Amerika te vertoeven.  Mijn dromen echter, lagen grotendeels in mijn dorp.

Met de kennis van nu, ervaar ik de toekomstvisie van mijn kinderen geheel anders. Reflectie maakt de/hun toekomst ook weer een beetje beter zichtbaar.

Ik begrijp het verlangen van de schrijver daar buiten te willen treden. In feite gooit hij alle ballast van zich af, waarbij elke volgende stap steeds weer de eerste wordt.
Verleden en toekomst als ballast; voor een mens wiens leven voor een groot deel uit beelden en verbeelding bestaat onbestaanbaar.


Wekelijks verschijnt een nieuwe
BITS.
Op de hoogte blijven?

Mail me

(svp je mailadres, o.v.v BITS)
olie-doek

ZUIDERLUCHT

onafhankelijk maandblad voor
Kunst en Cultuur in
Zuid-Nederland en Vlaanderen
publiceert elke maand
een recente BITS

"Achterwaarts verlangen"
2009
olie-acryl-katoen
40-50 cm


Reacties
(svp o.v.v. REACTIE BITS en je naam)
Back to Bits