Bits voorheen

mat van der heijden

Bits 31-07-20

Rond de eeuwwisseling maakte ik een aantal schilderijen waarop met zwaar aangezette letters de woorden “MAKING TRUTH” stond geschilderd. Tekst als titel, als taal maar ook als beeldmiddel. De grootte, de kleur, de verhouding etc. speelde op het moment van plaatsen een cruciale rol voor mijn gevoel; het moet er wel “kloppend” op staan.

In het proces van werken, neem ik mijn directe omgeving meestal als uitgangspunt. Korte lijnen; wat ik direct waarneem, wat ik direct voel. Vervolgens gaan, lopende de tijd, die lijnen kronkelen en kruisen. Het werk zoekt zijn eigen weg, geeft zich langzaam bloot.

Terug in de tijd kom ik mezelf tegen. Het idee de wereld, de werkelijkheid naar je hand te zetten of in ieder geval een moment van (be)verwondering te bevriezen ligt natuurlijk bestorven in ons menselijk bestaan. Kunst staat er bol van.

De groene vertakking met de rode uitlopers krijgt onder de huidige omstandigheden een heel andere lading. Het fragiele potloodlijntje van de tekst bibbert om aandacht.
Weer helemaal in het nu.


Wekelijks verschijnt een nieuwe
BITS.
Op de hoogte blijven?

Mail me

(svp je mailadres, o.v.v BITS)
werk op papier

ZUIDERLUCHT

onafhankelijk maandblad voor
Kunst en Cultuur in
Zuid-Nederland en Vlaanderen
publiceert elke maand
een recente BITS

"Making truth"
2003
potlood-aquarel-papier
32,5-25 cm


Reacties
(svp o.v.v. REACTIE BITS en je naam)
Back to Bits