Bits voorheen

mat van der heijden

Bits 23-03-18

Voor de tweede keer dit jaar heb ik de waterleiding naar mijn buitenkraantjes af moeten sluiten vanwege de strenge vorst, de afgelopen nachten. Waar de lente zich al voorzichtig aandiende, ruim een week geleden, liet de winter zich niet zomaar opzij zetten. De natuur heeft zo zijn eigen wetten.

Woensdag j.l. mochten we met zijn allen de toepassingen op onze wetten en regels enigszins be´nvloeden/sturen door te gaan stemmen. Daar waar steeds meer budget van de centrale overheid naar de provincie en de gemeente gaat, blijft de discussie zich vooral richten op de korte termijn. Ouderdom en zorg, zijn daarbij in Limburg belangrijke speerpunten; daar kun je mee scoren. Toen in mijn eigen gemeente een lijsttrekker tijdens een bijeenkomst voorzichtig een balletje opwierp voor de lange termijn in de vorm van een basisinkomen voor iedereen, werd dat door de overige politici meteen weggehoond als "gratis geld". Een voorzichtige verantwoording waarmee deze opzet betaald zou kunnen worden, werd met een bespottelijk lachje weggezet; in onze gemeente werk je gewoon voor je geld!

De paragraaf voor de gelden die aan Cultuur besteed worden, komt doorgaans ook niet verder dan de lokale schutterij of fanfare. Laat staan een visie waarin op langere termijn cultuurgeld besteed wordt aan bijvoorbeeld onderwijs of uitvoerende kunst. Zolang de lokale cultuurtempel subsidie behoeft omdat nu eenmaal niet elke voorstelling massa's mensen trekt, brandt geen enkele partij zijn vingers aan een visie op termijn.

Hoop dat mijn stem ertoe bijdraagt dat de inmiddels tot het bot gereduceerde middelen niet politiek uitgeruild gaan worden.

Maar toegegeven, mijn voorkeur lijkt sterk onderhevig aan een behoorlijke portie willekeur.Wekelijks verschijnt een nieuwe
BITS.
Op de hoogte blijven?

Mail me

(svp je mailadres, o.v.v BITS)
Willekeur Back to Bits

"Willekeur"
2014
potlood-tape-papier
32,5-25 cmReacties
(svp o.v.v. REACTIE BITS en je naam)
Back to Bits